kostrzyn

kostrzyn

o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

eBOK


Szanowni Państwo,


wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą uruchamiają nową i bezpłatną usługę – elektroniczne Biuro Obsługi Klienta eBOK Jest ona przeznaczona dla każdego Odbiorcy naszych usług. Wystarczy posiadać adres email, który należy podać wypełniając online formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://ebok.mzk.kostrzyn.pl/ebok/ lub pobrać Formularz zgłoszeniowy eBOK dostępny na www.mzk.kostrzyn.pl i dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do siedziby MZK.

eBOK to sprawne narzędzie ułatwiające kontrolę nad wydatkami za wodę, ścieki i inne usługi. Udostępnia informacje związane ze świadczonymi usługami, pozwala zadać pytanie dotyczące rozliczeń i usług oraz złożyć wnioski wymiany/montażu/plombowania wodomierza, wywozu nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego i opróżnienia oczyszczalni.

Ciekawą funkcją eBOK są powiadomienia sms/email, która po aktywacji przez użytkownika informuje go o nowej fakturze, zbliżającym się terminie płatności i upływie terminu płatności. Będąc odbiorcą naszych usług nie ponoszą Państwo dodatkowych kosztów związanych z otrzymywaniem wiadomości sms.

Równocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z faktur w formie elektronicznej. Aby otrzymać fakturę elektroniczną nie trzeba być użytkownikiem usługi eBOK. Wystarczy wypełnić formularz Akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przekazany w załączeniu (dostępny również na www.mzk.kostrzyn.pl) i przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie MZK. Uzyskanie takiej zgody jest wymagane zapisami polskiego prawa. Decydując się na odbieranie faktur w formie elektronicznej automatycznie rezygnują Państwo z otrzymywania faktur w formie papierowej, przez co wspólnie ochraniamy środowisko naturalne i oszczędzamy jego zasoby.

W związku z ciągłym rozwojem eBOK, zakres funkcjonalny może w przyszłości ulegać modyfikacjom o czym będą Państwo na bieżąco informowani.

Wszelkie informacje o procedurze rejestracji, działaniu eBOK oraz otrzymywaniu faktur elektronicznych mogą Państwo uzyskać telefonicznie pod numerami 95 727 96 51 i 95 727 96 42 bądź pisząc do nas na adres email mzk@kostrzyn.pl.

Uwaga!
Otrzymujemy informacje, że niektórzy z naszych Klientów nie otrzymali wiadomości email z linkiem do potwierdzenia założenie konta. W tej stytuacji prosimy o sprawdzenie skrzynki SPAM . W przypadku braku wiadomości w SPAMie, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 95 727 96 51 lub 95 727 96 42.

Jednocześnie informujemy, że podczas korzystania z eBOK MZK za pomocą przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11 lub starszych mogą pojawić się problemy z dostępem do niektórych funkcjonalności. Zalecamy porzucenie tej przeglądarki i przejście na nowsze rozwiązania: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome czy Opera.

Ulotka informacyjna:

Ulotka informacyjna eBOK MZK

Regulaminy i formularze:

Regulamin eBOK MZK

Regulamin wystawianie i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Formularz zgłoszeniowy eBOK

Akceptacja wystawiania i przesyłania faktur w formie elektroniczej

Formularz zmiany adresu e-mail dostarczania faktur w formie elektronicznej

Formularz wycofania akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznejo firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

bip