kostrzyn

kostrzyn

o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

eBOK

ue
stacja meteo stacja meteo
gis ebok
fv


Czas pracy MZK Sp. z o. o.
pn. - pt. w godz. 7.00-15.00

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Dojazd (dojście) do PSZOK wiedzie drogą gruntową wzdłuż garaży zlokalizowanych obok przejazdu kolejowego na ul. Sportowej.

Godziny otwarcia PSZOK:
wtorek - piątek: 1000 - 1800
Sobota: 1000 - 1500


Czas pracy ZGM
pn.,wt,czw.,pt. w godz. 7.00-15.00
śr. w godz. 8.00-16.00

Dział Rozliczeń
rozliczanie wody
tel. (+48 95) 727 96 42

Rozliczanie wywozu
nieczystości stałych

tel. (+48 95) 727 96 51
parter, pokój nr 8.

Wywóz nieczystości
płynnych (szambo)

tel. (+48 95) 727 96 39

Zamawianie kontenerów
np. na gruz

tel. (+48 95) 727 96 39

Inspektor Ochrony
Danych Osobowych

tel. 795-557-255
iodo@mzk.kostrzyn.pl


24.11.2021r.
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacja30.06.2021r.
Harmonogram odbioru odpadów w okresie lipiec-grudzień 2021r. - Kostrzyn nad Odrą.

Harmonogram31.03.2021r.
INFORMACJA!!!
W związku z dużą liczbą zachorowań informujemy, że biura Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej są zamknięte. Interesanci będą przyjmowani tylko w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym:
Biuro Nr 9 – 95 727 96 11 lub 508 663 424
Biuro Nr 10 - 95 727 96 36 lub 96 37
Biuro Nr 11- 95 727 96 15, 96 38, 96 96

Powyższe obowiązuje do odwołania.

25.01.2021r.
Informacja dla dzierżawców gruntów na Miejskim Targowisku Przygranicznym w Kostrzynie nad Odrą

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą informują , że w wyniku dwustronnych uzgodnień właściciela gruntu Miasta Kostrzyn nad Odra z dzierżawcą gruntu MZK Sp. z o.o. dotyczących wysokości czynszu dzierżawnego dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na Miejskim Targowisku Przygranicznym w okresie od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. ustalono co następuje:

  1. W terminie wskazanym powyżej obowiązywać będzie nowa wysokość bonifikaty z tytułu czynszu na poziomie 57,2%.
  2. Przyznanie nowej bonifikaty dotyczącej miesiąca stycznia nastąpi w przypadku braku zaległości wobec MZK Sp. z o.o. w płatnościach za wszystkie należności wynikające z prowadzonej działalności na Miejskim Targowisku Przygranicznym.
  3. Płatność czynszu za m-c styczeń nastąpi na podstawie korekty faktury potwierdzonej przez uprawnioną osobę ze strony podmiotu gospodarczego w terminie do dnia 05.02.2021r.
  4. Płatności za kolejne miesiące będą wnoszone do 25 dnia danego miesiąca i będą one warunkowały uzyskanie bonifikaty za czynsz dzierżawny na następny okres.


23.12.2020r.
Harmonogram odbioru odpadów w okresie styczeń-wrzesień 2021r. - Gmina Słońsk.

Harmonogram09.11.2020r.
Informujemy , że od dnia 12.11.2020r. (czwartek) będziemy telefonicznie umawiać się z Państwem na podpisywanie umów dzierżawy gruntów na Miejskim Targowisku Przygranicznym w Kostrzynie nad Odrą obowiązujących od 01.11.2020r.
Jednocześnie informujemy, że dołączyliśmy do grona innowacyjnych spółek posługujących się w swojej działalności nowoczesnym podpisem elektronicznym. Dzięki temu oferujemy Państwu możliwość podpisania umowy online. Skuteczne i bezpieczne rozwiązanie dostarcza nam platforma Autenti (więcej na stronie www.autenti.com), której zalety i rynkowe doświadczenie zweryfikowaliśmy ze stosownym wyprzedzeniem...

Informacja12.08.2020r.
Drodzy Kupcy i Klienci Bazaru Przygranicznego.

Przypomina się o obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.08.2020r. poz.1356 par.24 ust.1 pkt 2 lit.d.12.08.2020r.
Mitteilung an Grenzmarktkunden
Ab dem 13. August 2020 nimmt der Grenzmarkt seinen Betrieb wieder auf.12.08.2020r.
Uwaga Kupcy!Z dniem 13.08.2020r. przywraca się funkcjonowanie Targowiska Przygraniczne w Kostrzynie nad Odrą.

Na teren Targowiska celem podjęcia pracy mogą wejść i przebywać osoby posiadające ujemny wynik badania na obecność wirusa SARS cov-2. Przebadane osoby zobowiązane są posiadać wynik badania otrzymany z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp, który należy okazać podczas każdorazowej kontroli. Osoby nieprzebadane a przebywające na Targowisku Przygranicznym przed dniem 06.08.2020r. zobowiązane są niezwłocznie skontaktować się z PSSE w Gorzowie Wlkp. Do czasu uzyskania ujemnego wyniku na obecność koronawirusa osoby te nie powinny przebywać na terenie Targowiska .04.08.2020r.
Dbajmy o siebie - kluczowe zasady bezpieczeństwa

Szanowni Państwo, pandemia koronawirusa nie spowalnia, wręcz wydaje się przybierać na sile. Dbajac o siebie, zapewniamy bezpieczeństwo innym mieszkańcom naszego miasta. Prosimy pamiętać o obowiązujących nadal obostrzeniach, w szczególności w miejscach, gdzie trudno jest utrzymać dystans społeczny jak targowisko, czy sklepy.

Więcej informacji po adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia07.05.2020r.
Harmonogram wywozu odpadów w Kostrzynie nad Odrą w miesiącach maj-grudzień 2020r.

Informacja10.04.2020r.
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. informują o przystąpieniu do realizacji zadania pod nazwą:
"Rozbudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Asfaltowej i urządzenia podczyszczającego wody deszczowe na oczyszczalni ścieków ul. Włoska 6 w Kostrzynie nad Odrą. W zakresie zadania będzie opracowanie pozwolenia wodno-prawnego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych."
Bliższe informacje do uzyskania w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. pod nr tel.:
Maciej Bojanowski - 795 557 261
Arkadiusz Głowicki - 508 359 712


01.04.2020r.
Uwaga kupcy Miejskiego Targowiska Przygranicznego w Kostrzynie nad Odrą
Informujemy, że na stronie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ukazał się pakiet pomocowy dla kostrzyńskiech przedsiębiorstw, który dotyczy również Targowiska Przygranicznego.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta pod adresem:
http://kostrzyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8075:pakiet-pomocowy-dla-kostrzy%C5%84skich-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w&catid=137&Itemid=17


24.03.2020r.
UWAGA !
Informujemy, że z dniem 24 marca 2020 roku przestaje funkcjonować punkt kasowy zlokalizowany w siedzibie Spółki.
Wszelkie płatności należy dokonywać w systemie bezgotówkowym na numery kont bankowych podanych na fakturach.16.03.2020r.
UWAGA !
Od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa klientów w Miejskich Zakładach Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.

Od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta obsługa klientów w Miejskich Zakładach Komunalnych Sp. z .o.o. Powyższe podyktowane jest faktem, że obecnie, kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne...
Informacja17.10.2019r.
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą poszukują wykonawcy koncepcji projektowej przebudowy obiektu byłego grupowego węzła ciepłowniczego położonego w Kostrzynie nad Odrą na osiedlu Marii Konopnickiej.

Informacja
Mapa
Załącznik
Załacznik
Załącznik
Załącznik06.06.2018r.
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą informują, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 11 maja 2018r. znak: PO.RET.070.259.2.2018.ZG została zatwierdzona nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Kostrzyna nad Odrą.
Nowa taryfa została ogłoszona w dniu 04 czerwca 2018r. na stronie podmiotowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2018r.04.06.2018r.
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Decyzja PO.RET.070.259.2.2018.ZG
Taryfa do decyzji PO.RET.070.259.2.2018.ZG22.05.2018r.
W dniu 25.05.2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawnie swobodnego przepływu takich danych. W związku z tym powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych w naszej Spółce.

Dane kontaktowe:
Hubert Sańczyk; ul.Kopernika 4a Biuro nr 20, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
e-mail: iodo@mzk.kostrzyn.pl
Informacja dla klienta
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - RODO01.02.2018r.
Informacja o pochodzeniu ciepła.

Dokument
24.05.2013r.
Regulamin Pracy pracowników Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą z dnia 24.05.2013r.

Regulamin Pracy.pdf
Regulamin monitoringu wizyjnego.pdf


OFERTY PRACY
KIEROWCA

OPERATOR

o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

 
bip