kostrzyn

kostrzyn

o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

eBOK


ZATRUDNIENIE
 w Spółce
 
 
 


Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą powstały 11 czerwca 1992r. w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Założycielem Spółki jest Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą, który obecnie jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów.
Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej oraz ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsięborstw państwowych.

NIP                          598-000-42-38
REGON                    210022921
NUMER BDO           000016956
KONTO        GBS w Barlinku. Oddział w Kostrzynie nad Odrą

WŁADZE SPÓŁKI  :
Zarząd Spółki:

  • Prezes Zarządu             Olgierd Kłaptocz

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący           Krzysztof Kielec
  • Wiceprzewodniczący  Piotr Mińko
  • Sekretarz                      Grażyna Mazur
  • Członek                         Wojciech Dudziak

Zgromadzenie Wspólników

  • Zarząd Miasta Kostrzyna nad Odrą.


Numer REGON
Numer NIP

 

o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

bip