kostrzyn

o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Data
Przedmiot zamówienia
Pliki
21.06.2017
System monitorowania lokalizacji pojazdów w technologii GPS lub GLONASS wraz z obsługą techniczną przez okres 5 lat.
13.07.2017
Zmiana ogłoszenia oraz odpowiedzi na pytania.
20.07.2017
Zmiana ogłoszenia oraz zmiana terminu składania ofert.
08.06.2017
Hurtowe dostawy oleju napędowego.
14.06.2017
Modyfikacja SIWZ.
20.06.2017
Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
26.06.2017
Wynik postępowania.
17.03.2017
Dostawa bonów towarowych.
24.03.2017
Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
27.03.2017
Wynik postępowania.
 
ZAPYTANIA OFERTOWE

Data
Przedmiot zamówienia
Pliki
29.06.2017
Jednorazowa dostawa i montaż sprzętu laboratoryjnego oraz sukcesywna dostawa testów, odbiór i utylizacja zużytych testów w okresie 3 lat.
19.07.2017
Zmiana terminu składania ofert.
02.06.2017
Projekt elektryczny nowej rozdzielnicy RS w budynku Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Włoskiej 5..
23.06.2017
Wynik postępowania.
22.05.2017
Dostawa kabla.
31.05.2017
Wynik postępowania.
04.05.2017
Budowa sieci cieplnej od ul. Gorzowskiej do ul. Wodnej.
25.05.2017
Wynik postepownaia.
04.05.2017
Zaproszenie do udziału w rozmowach dotyczących dostawy sprzętu laboratoryjnego.
24.03.2017
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na zastąpieniu lokalnej niewydolnej oczyszczalni ścieków rurociągiem tłocznym ze Starego Kostrzyna do ul. Si-korskiego w Kostrzynie nad Odrą.
05.04.2017
Wynik postępowania.
22.03.2017
Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z obsługą projektu pn. „Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługa postępowania na wybór wykonawcy w ramach projektu pod nazwą - Wdrożenie e–usług dla MZK Sp. z o.o.”.
31.03.2017
Odpowiedzi na zapytania.
03.04.2017
Odpowiedzi na zapytania.
10.04.2017
Wynik postępowania.
16.03.2017
Wykonanie deratyzacji.
29.03.2017
Wynik postępowania.
10.03.2017
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
15.03.2017
Odpowiedzi na zapytania.
18.01.2017
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci cieplnej.
25.01.2017
Odpowiedzi na zapytania.
01.02.2017
Wynik postępowania.
28.12.2016
Dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach laboratorium zgodnie z załącznikiem A.
Zmianie ulega termin składania ofert do dnia 19.01.2017 r. do godz. 12:00
04.01.2017
Odpowiedzi na zapytania oraz nowy załącznik 1a.
10.01.2017
Odpowiedzi na zapytania.
16.01.2017
Zmianie ulega termin składania ofert do dnia 25.01.2017 r. do godz. 12:00.

17.01.2017
Odpowiedzi na zapytania.
18.01.2017
Nowy załącznik 1a i mapa.
19.01.2017
Odpowiedzi na zapytania.
20.01.2017
Odpowiedzi na zapytania oraz nowy załącznik 1a.
09.02.2017
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
16.12.2016
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy elektrycznej.
23.12.2016
Zmiana terminu składania ofert.
17.01.2017
Wynik postępowania.
Do przeglądania dokumentów niezbędny jest program Acrobat Reader: pobierz