kostrzyn

o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Data
Przedmiot zamówienia
Pliki
17.03.2017
Dostawa bonów towarowych.
24.03.2017
informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
27.03.2017
Wynik postępowania.
 
ZAPYTANIA OFERTOWE

Data
Przedmiot zamówienia
Pliki
22.05.2017
Dostawa kabla.
04.05.2017
Budowa sieci cieplnej od ul. Gorzowskiej do ul. Wodnej.
04.05.2017
Zaproszenie do udziału w rozmowach dotyczących dostawy sprzętu laboratoryjnego.
24.03.2017
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na zastąpieniu lokalnej niewydolnej oczyszczalni ścieków rurociągiem tłocznym ze Starego Kostrzyna do ul. Si-korskiego w Kostrzynie nad Odrą.
05.04.2017
Wynik postępowania.
22.03.2017
Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z obsługą projektu pn. „Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługa postępowania na wybór wykonawcy w ramach projektu pod nazwą - Wdrożenie e–usług dla MZK Sp. z o.o.”.
31.03.2017
Odpowiedzi na zapytania.
03.04.2017
Odpowiedzi na zapytania.
10.04.2017
Wynik postępowania.
16.03.2017
Wykonanie deratyzacji.
29.03.2017
Wynik postępowania.
10.03.2017
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
15.03.2017
Odpowiedzi na zapytania.
18.01.2017
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci cieplnej.
25.01.2017
Odpowiedzi na zapytania.
01.02.2017
Wynik postępowania.
28.12.2016
Dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach laboratorium zgodnie z załącznikiem A.
Zmianie ulega termin składania ofert do dnia 19.01.2017 r. do godz. 12:00
04.01.2017
Odpowiedzi na zapytania oraz nowy załącznik 1a.
10.01.2017
Odpowiedzi na zapytania.
16.01.2017
Zmianie ulega termin składania ofert do dnia 25.01.2017 r. do godz. 12:00.

17.01.2017
Odpowiedzi na zapytania.
18.01.2017
Nowy załącznik 1a i mapa.
19.01.2017
Odpowiedzi na zapytania.
20.01.2017
Odpowiedzi na zapytania oraz nowy załącznik 1a.
09.02.2017
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
16.12.2016
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy elektrycznej.
23.12.2016
Zmiana terminu składania ofert.
17.01.2017
Wynik postępowania.
Do przeglądania dokumentów niezbędny jest program Acrobat Reader: pobierz