kostrzyn

kostrzyn

o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

eBOK

ue
stacja meteo stacja meteo
gis ebok
Certyfikaty 2013
Medal 2019


Czas pracy MZK Sp. z o. o.
pn. - pt. w godz. 7.00-15.00

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Dojazd (dojście) do PSZOK wiedzie drogą gruntową wzdłuż garaży zlokalizowanych obok przejazdu kolejowego na ul. Sportowej.

Godziny otwarcia PSZOK:
wtorek - piątek: 1000 - 1800
Sobota: 1000 - 1500


Czas pracy ZGM
pn.,wt,czw.,pt. w godz. 7.00-15.00
śr. w godz. 8.00-16.00

Dział Rozliczeń
rozliczanie wody
tel. (+48 95) 727 96 42

Rozliczanie wywozu
nieczystości stałych

tel. (+48 95) 727 96 51
parter, pokój nr 8.

Wywóz nieczystości
płynnych (szambo)

tel. (+48 95) 727 96 39

Zamawianie kontenerów
np. na gruz

tel. (+48 95) 727 96 39

Inspektor Ochrony
Danych Osobowych

tel. 795-557-255
iodo@mzk.kostrzyn.pl


04.08.2020r.
Dbajmy o siebie - kluczowe zasady bezpieczeństwa

Szanowni Państwo, pandemia koronawirusa nie spowalnia, wręcz wydaje się przybierać na sile. Dbajac o siebie, zapewniamy bezpieczeństwo innym mieszkańcom naszego miasta. Prosimy pamiętać o obowiązujących nadal obostrzeniach, w szczególności w miejscach, gdzie trudno jest utrzymać dystans społeczny jak targowisko, czy sklepy.

Więcej informacji po adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia30.07.2020r.
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacja07.05.2020r.
Harmonogram wywozu odpadów w Kostrzynie nad Odrą w miesiącach maj-grudzień 2020r.

Informacja10.04.2020r.
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. informują o przystąpieniu do realizacji zadania pod nazwą:
"Rozbudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Asfaltowej i urządzenia podczyszczającego wody deszczowe na oczyszczalni ścieków ul. Włoska 6 w Kostrzynie nad Odrą. W zakresie zadania będzie opracowanie pozwolenia wodno-prawnego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych."
Bliższe informacje do uzyskania w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. pod nr tel.:
Maciej Bojanowski - 795 557 261
Arkadiusz Głowicki - 508 359 712


01.04.2020r.
Uwaga kupcy Miejskiego Targowiska Przygranicznego w Kostrzynie nad Odrą
Informujemy, że na stronie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ukazał się pakiet pomocowy dla kostrzyńskiech przedsiębiorstw, który dotyczy również Targowiska Przygranicznego.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta pod adresem:
http://kostrzyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8075:pakiet-pomocowy-dla-kostrzy%C5%84skich-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w&catid=137&Itemid=17


30.03.2020r.
Harmonogram wywozu odpadów w Kostrzynie nad Odrą w kwietniu 2020r.

Informacja24.03.2020r.
UWAGA !
Informujemy, że z dniem 24 marca 2020 roku przestaje funkcjonować punkt kasowy zlokalizowany w siedzibie Spółki.
Wszelkie płatności należy dokonywać w systemie bezgotówkowym na numery kont bankowych podanych na fakturach.16.03.2020r.
UWAGA !
Od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa klientów w Miejskich Zakładach Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.

Od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta obsługa klientów w Miejskich Zakładach Komunalnych Sp. z .o.o. Powyższe podyktowane jest faktem, że obecnie, kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne...
Informacja18.03.2020r.
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacja03.01.2020r.
Harmonogram wywozu odpadów w Gminie Górzyca w okresie styczeń-sierpień 2020r.

Informacja17.10.2019r.
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą poszukują wykonawcy koncepcji projektowej przebudowy obiektu byłego grupowego węzła ciepłowniczego położonego w Kostrzynie nad Odrą na osiedlu Marii Konopnickiej.

Informacja
Mapa
Załącznik
Załacznik
Załącznik
Załącznik11.07.2019r.
Informacja dotycząca zasad odbioru odpadów segregowanych z firm posiadających umowę z Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o. na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych obowiązująca od 01.08.2019r.

Informacja01.07.2019r.
Harmonogram odbioru odpadów w Kostrzynie nad Odrą w miesiącach lipiec 2019 - marzec 2020r.

Harmonogram - Kostrzyn nad Odrą28.06.2019r.
Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych komunalnych, segregowanych, biodegradowalnych oraz wielkogabarytowych w Rzepinie i gminie Rzepin w okresie 2019/2020.

Harmonogram - Rzepin14.12.2018r.
Informacja o wybudowaniu i oddaniu do użytkowania w dniu 28.09.2018r. kanalizacji sanitarnej na os. Drzewice w ul. Namyślińskiej, Łącznej, Szkolnej.

Dokument30.08.2018r.
Informujemy, że z dniem 01 września 2018 roku ulegają zmianie ceny za odbiór, transport i unieszkodliwienie nieczystości ciekłych według poniższego zestawienia.

Zestawienie cen06.06.2018r.
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą informują, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 11 maja 2018r. znak: PO.RET.070.259.2.2018.ZG została zatwierdzona nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Kostrzyna nad Odrą.
Nowa taryfa została ogłoszona w dniu 04 czerwca 2018r. na stronie podmiotowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2018r.04.06.2018r.
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Decyzja PO.RET.070.259.2.2018.ZG
Taryfa do decyzji PO.RET.070.259.2.2018.ZG22.05.2018r.
W dniu 25.05.2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawnie swobodnego przepływu takich danych. W związku z tym powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych w naszej Spółce.

Dane kontaktowe:
Hubert Sańczyk; ul.Kopernika 4a Biuro nr 20, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
e-mail: iodo@mzk.kostrzyn.pl
Informacja dla klienta
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - RODO01.02.2018r.
Informacja o pochodzeniu ciepła.

Dokument
24.05.2013r.
Regulamin Pracy pracowników Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą z dnia 24.05.2013r.

Regulamin Pracy.pdf
Regulamin monitoringu wizyjnego.pdf


OFERTY PRACY
PRACOWNIK GOSPODARCZY - ZGM

o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

 
bipbip