o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

eBOK

Biuro Zarządu Spółki

telefon (+48 95) 727 96 00
fax (+48 95) 727 96 01
e-mail mzk@kostrzyn.pl
www www.mzk.kostrzyn.pl

 

ZGŁASZANIE AWARII
95 727 96 17
lub
508 663 507

 

Biuro Obsługi Klienta
WODA

95 727 96 51
lub
508 662 958
ODPADY

95 727 96 42
lub
508 662 952

 

DZIAŁ
STANOWISKO
NR TELEFONU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Kierownik 95 727 96 96 lub 508 663 060

Dział Techniczny

Mistrz 95 727 96 65 lub 508 663 118

Dział Księgowości Wspólnot

Inspektor
Referent
95 727 96 36 lub 508 663 114
95 727 96 37 lub 508 663 124

Wspólnoty mieszkaniowe

Referent
Inspektor
95 727 96 15 lub 508 663 126
95 727 96 38 lub 508 663 096

Dział Księgowości Wspólnot

Specjalista
Referent
95 727 96 11 lub 508 663 160
95 727 96 57 lub 508 663 424

Zakład Energetyki Cieplnej

Kierownik 95 727 96 33 lub 508 663 094
  Z-ca Kierownika 95 727 96 25 lub 508 663 003
  Pogotowie ciepłownicze 508 359 726

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Kierownik 95 727 96 48 lub 508 663 204
  Z-ca Kierownika - woda 95 727 96 48 lub 508 663 204
  Z-ca Kierownika - kanalizacja 95 752 11 53 lub 508 663 347

Miejska Oczyszczalnia Ścieków

95 752 11 14 lub 508 663 289

Dział Automatyki i Urzymania Ruchu

Kierownik 508 359 729

Zakład Ochrony Środowiska

Kierownik 95 727 96 41 lub 508 663 168
  Z-ca Kierownika 95 727 96 39 lub 508 663 166

Wywóz nieczystości stałych i płynnych, roboty ziemne, wycinka drzew, frezowanie pni, zamiatanie nawierzchni utwardzonych

Specjalista
Referent
95 727 96 39 lub 508 663 166

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Pracownik gospodarczy 508 662 727

Miejskie Targowisko Przygraniczne

Kierownik 95 727 96 22 lub 508 662 797

Księgowość

Główny Księgowy 95 727 96 09 lub 508 662 874

Dział Analiz i Rewindykacji Należnosci

Specjalista 95 727 96 16 lub 508 662 865

Ochrona Danych Osobowych - Hubert Sańczyk

Inspektor 795 557 255

 

o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

bip